Vi er i tjeneste for Gud


Vi Guds hellige folk er satt til og tjene Gud på forskjellige måter men alle tjenester skal være bygd på kjærlighet og sannhet.


Av embede er jeg Evangelist og reiser rundt i Norge som Gate evangelist og har blitt kjent som det blant ungdommer. Det er rundt 200.000 ungdommer som følger mitt arbeid så den byen jeg er i kommer de for og møte meg for jeg annonserer det på mine medier.

Jeg står i to salvelser og den ene er "Gate evangelist" og den andre er tale og undervisning til menigheten om åndelige dype ting.

Siden jeg har den største evangelist organisasjonen i Norge, så har jeg også en undervisning på hvordan bygge menighet etter Guds vilje. jeg reiser en del og blir bestilt av pastorer rundt i Norge og jeg har sett mange bli helbredet på mine møter siden jeg står i en mirakel tjeneste for og forløse Guds rike.

Gate Evangelisten


Jeg er mest kjent for og preke på alle gater for troen kommer av og høre.

Så når jeg blir bestilt av en menighet så er jeg i alle gater og preker på dag tid og ber folk til frelse og helbreder dem som vil det.

After school


After school var en ide fra ungdommer som ønsket at jeg skulle komme og besøke deres Skole og det bar store frukter for alle på skolen stormet imot meg og ville bli frelst.

Mange ble også helbredet på utsiden av skolen og siden jeg er en kjendis for dem så vil de alle ha bilder av meg.


Herren talte veldig klart til meg og sa la alle mine barn komme til meg og hindre dem ikke for slike tilhører Guds rike, så spurte han meg hindrer du dem? så forsvant røsten. Noen dager ringte en kjent amerikansk apostel til meg ved navnet Jo Martin Rowland og fortalte meg at han fikk et syn av meg der jeg preket for flere undre barn i skolegårder og på fotballbaner.

Så her startet Herren en stor tjeneste i min ministry. 

Så jeg opplevde at ca 200 ungdommer kom og ble frelst ved en skole, så en skole hverdat resulterte at rundt 1000 ungdommer ble frelst på en uke.

men lærerene hater dette og jager meg så fort de ser meg, så derfor så kommer jeg aldri før skolen er ferdig, og jeg går aldri inn på skolens område, men mange rekker og bli frelst før rektor kommer. 

Meetup`s


Ungdommerne spurte meg om jeg ikke ville ha meetup i deres by og, og jeg spurte dem hva er meetup`s?

De sa at kjendiser pleier og ha det når de treffer sine fan`s.

Så her kom det på plass og ha meetups som jeg annonserer i deres by på mine medier.

På mine meetup`s så har jeg samlet over 600 ungdommer og alle roper på Jesus og vil bli frelst av Jesus.

Preker til forsamlinger


Herrens Ånd er over meg, til å forkynne evangeliet for de fattige.

han har sendt meg for og helbrede dem som har et sønderknust hjerte og for og rope ut et frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for og sette undertrykte i frihet. luk 4:18.


Så det jeg brenner for er at bruden skal vekkes og få en åndelig brann i sitt liv og blir berørt av Gud.

Elsker og se folk blir satt i frihet av Gud

Så dette vil jeg gjøre i din by når du bestiller meg til din menighet

  1. Afterschool
  2. Meetup
  3. Meetup party
  4. Gate evangelisering
  5. Forkynne

Evangelist Levi Jensen

VÅR PROSESS

01.


Omvendelse


Det første Jesus preket etter at han var døpt, og prøvet av Satan i ødemarken var: Vend om for Guds rike har kommet nær.

Matt 3:2

Så vi omvender oss fra synden som er underlagt forbannelsen.

For ulydighet til Gud er lydighet til satan. Så hvis jeg gjør satans vilje synder jeg og er forbannet.

Lyder jeg Gud er jeg velsignet, derfor må jeg omvende meg.


02.


Vanndåpen


Jesus sa: Sannelig, sannelig sier jeg deg: den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

All fødsel skjer igjennom vann. Derfor er det naturlig at når du blir født på ny så må du igjen fødes igjennom vann.

Her drukner du ditt gamle liv som satan fristet i all synd og satan mister sin makt over deg.

Vi går i graven med Jesus og står opp igjen med Ham amen.


03.


Åndsdåpen


Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt.

Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem.

Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte og tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale.

dette er beviset på at du er døpt i Den Hellige Ånd at du taler i tunger og dette er til alle04.


Bli disippel


Disippel betyr å være lærling.

Jesus tok dem til side for å undervise dem. Og omdagen fikk de praktisere det Jesus hadde lært dem, så gav Jesus dem makt til og trokke på slanger og skorpioner, og over all makt fienden har og ikke noe skulle skade dem på noe måte.

luk 10:19.

Så vi alle er disipler som er frelste til å gå ut slik Jesu disipler gjorde.


Vil du ha vekkelse i din by og er du klar til og fylle ditt lokale med ungdommer så ta kontakt!