Råtasser

Bibelundervisning


Her formes de levende byggningsteiner som er oss ved Guds ord, og når vi leser det så får vi fornyet vårt sinn slik at vi tenker Guds ord og gjør Guds ord som er Guds plan.


Bibelen sier at Guds ord er som en som et speil:

Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. 2Kor 3:18

Så her ser vi at ved å lese Guds ord så blir vi forvandlet.


Guds ord er også som et 2 egget sverd:

Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord        Ef 6:17

Siden ordet er som sverdet så beskjeres vi av ordet så ting i våre liv som ikke er riktig med ordet blir skåret vekk.

Sverdet er to-egget, så ved den ene eggen blir vi beskjært, og ved den andre eggen så går vi til angrip mot djevelen slik Jesus gjorde i ørkenen da Jesus sa det står skrevet: En mann lever ikke av brød alene men av hvert et ord som går ut fra Guds munn.


Derfor så har jeg fått hjelp av min far Helge Jensen til å skrive et bibelstudie til oss som viser oss hvordan vandre med Jesus i Ånden og være full av Guds kjærlighet.

Og igjennom denne undervisningen blir djevelen avslørt så du ikke går i fellene hans. Denne undervisningen er selfølgelig gratis så da har du ingen unnslyldning..