LEVIS MINISTRY BYGGER HERRENS HUS


...Men ikke alene for vi Guds hellige folk er de levende byggningsteiner og vår Herren Jesus er hjørnesteinen. Dette er et åndelig byggverk og så lenge Gud bygger så kan vi bygge med Ham

Velkommen til Levis Ministry

Levi Jensen

Bygg slik jeg viste deg.


I 2 Mos 25:40 sa Gud til Moses: Se til at du lager dem slik som det ble vist deg på fjellet.


Gud er den som bygger sitt hus så vi må søke Ham for og få tegningene som er bilder. Men for og få tegningene så må vi gjøre som Moses og det var og søke Gud i bønn og i faste. For etter det så svarte Gud med og gi ham tegningene over Tabernaklet som skulle bygges.

I Esra Bok så står det om at etter at Jødene slapp ut fra fangenskap i Babylon, så fikk de av Gud å reise tilbake for å reise opp igjen templet som hedningene hadde revet ned.


Og det de begynte og bygge var alteret og dette er veldig rart men åndelig riktig. for de er veldig sårbare når de på åpen plass bygger et alter med fiender rundt seg. Men når alteret stod klar så startet de med en gang og ofre og lovprise Gud. Og i denne lovprisningen så begynte de på murene til templet. Her ser vi igjen at i og søke Gud i bønn så kan vi bygge og stenene som vi bruker er de levende byggnings stenene som er:

  1. Apostelen
  2. Profeten
  3. Evangelisten
  4. Hyrden
  5. Læreren

Vi er de levende bygningsteinene som Gud bruker til og bygge sitt hus og han setter oss sammen slik det behager Ham, men vi må være døde fra kjødets gjerninger. 


Vi er tempel for den Hellige ånd for Han ønsker og bo i oss for dette er den viktige prosessen i helliggjørelsen for som det står skrevet: uten helliggjørelse skal ingen se Gud.

Gud vil ha oss i sitt blide for Han sa: la oss skape menneske i vårt bilde. Men i verden er vi blitt formet i satans bilde ved syndens natur, og det vil Den Hellige Ånd forandre ved hellig gjørelsen i oss så vi blir lik Gud igjen.

Våre levende byggsteiner

Levi`s Ministry Meetup`s and Afterschool


Og dette er jeg helt alene om og reise rundt fra skole til skole og være hatet av lærere og elsket 

av ungdommer. så når skolen er ferdig så møter jeg dem på utsiden av skolen for og be for dem.


Jeg har også Meetup`s i deres byer der hvor alle ungdommer kan komme og mange kommer ja opptil 600 ungdommer har jeg samlet på meetup`s og alle her gledet seg over dette.

Ungdommer vil ha Jesus men ikke eldre derfor er det dem jeg serkommer for og ta imot Jesus.

      ...Alt i vater

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Klikk på symbolene

Visjon Norge

Norge idag

Ord til oss